REGULAMIN NAJMU

Podstawowe zasady wynajmu sprzętu w wypożyczalni Multirent

 1. Sprzęt wynajmowany jest na doby – prezentowane w cenniku ceny są naliczane w sposób narastający.
 2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od czasu najmu – im dłuższy czas najmu, tym niższa dobowa stawka najmu.
 3. Niektóre urządzenia posiadają określony dobowy limit pracy (np kompresory, wertykulatory  itp). W takim przypadku za każdą dodatkową godzinę pracy jest naliczana opłata zgodnie z cennikiem.
 4. Nie nalicza się opłat za niedziele i święta ( wyjątkiem są urządzenia do pracy ciągłej nie wymagające ingerencji człowieka tj. nagrzewnice, osuszacze itp).
 5. Przy dłuższych okresach istnieje możliwość negocjacji cen.
 6. Oferta wypożyczalni obejmuje usługi dodatkowe: doradztwo techniczne, obsługa.
 7. Przy pierwszych wynajmach pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz długość najmu.
 8. Najemca może pozostawić kaucję w postaci gotówki lub w formie preautoryzacji bankowej ( blokada środków na koncie), wg. zasad zgodnych z polityką banku odsługującego płatność.
 9. Doba z piątku na sobotę kończy się do godz. 14:00
 10. W przypadku przedłużenia najmu na kolejną dobę najemca winny jest poinformować o tym wynajmującego.
 11. Kaucja zostaje zamrożona w przypadku zwrotu sprzętu niekompletnego lub braku akcesoriów dodanych do niego ( pasy montażowe, płyny adhezyjne, dodatkowe noże, zawiesia pasowe, kosze itp.)
 12. W przypadku awarii urządzenia doba przedłużona zostanie o stosowną ilosć czasu która dane urządzenie wyłączone było z urzycia z przyczyn niezależnych od najemcy oraz wynajmującego.

Dokumenty potrzebne przy pierwszym najmie:

Osoby fizyczne

 • Dokument ze zdjęciem potwierdzający PESEL
 • do wglądu drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość lub karta kredytowa.
 • wynajem może odbyć się wyłącznie osobiście na okaziciela dokumentów.

Spółki jawne, Z O.O., S.A.:

 • wszelkie dokumenty pobrane zostaną przez pracownika firmy  ( REGON, KRS)

Jednostki budżetowe

 • Zamówienie potwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej
 • Jeśli sprzęt odbierany jest przez kierowcę - dane z dowodu osobistego

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne

 • Dowód osobisty właściciela/wspólnika
 • Pierwszy najem może się odbyć tylko bezpośrednio przez właściciela firmy

ZNAJDZIESZ NAS RÓWNIEŻ NA...